Trưởng Phòng Kinh Doanh Fitness

 Hạn nộp: 30/04/2024  Mức lương: 20 – 30 triệu Mô tả công việc Lên kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn trong

ứng tuyển
Trưởng Phòng Marketing Fitness

 Hạn nộp: 01/04/2024  Mức lương: 30 – 40 triệu Mô tả công việc Nghiên cứu, phân tích thị trường, hành vi

ứng tuyển
Nhân viên chăm sóc khách hàng

 Hạn nộp: 30/04/2024  Mức lương: 8 – 12 triệu Mô tả công việc Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều

ứng tuyển