1 ngày
%
%
%

Kết quả CARB PROTEIN FAT
GRAMS/ngày
225g
150g
55g
GRAMS/bữa
45g
30g
11g
CALORIES/ngày
900 cals
600 cals
500 cals
CALORIES/bữa
180 cals
120 cals
100 cals